کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاری کنسرت: تهران کاخ سعدآباد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 , 30 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [170000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه پالت ایمیل خود را وارد کنید

گروه پالت

کنسرت گروه پالت 29 و 30 مرداد 1398 در تهران کاخ سعدآباد سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...