کنسرت استاد ایرج

خواننده: استاد ایرج

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های استاد ایرج ایمیل خود را وارد کنید

استاد ایرج

کنسرت استاد ایرج 23 مرداد 1398 در منطقه آزاد انزلی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...