کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: زاهدان سالن سینما هلـال

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [125000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 21 مرداد 1398 در زاهدان سالن سینما هلـال سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...