کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن VIP چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 20 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [170000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرخ ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرخ

کنسرت فرزاد فرخ 20 مرداد 1398 در کرج سالن VIP چمران سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...