کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه چارتار ایمیل خود را وارد کنید

گروه چارتار

کنسرت گروه چارتار 26 مرداد 1398 در کرمان سالن تلاش سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...