کنسرت محمدرضا شجریان

خواننده: محمدرضا شجریان

محل برگزاری کنسرت: yerevan Armenia

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] March 2016

تلفن هماهنگی: ۰۹۱۰۹۹۴۲۹۳۹

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.mohammadrezashajarian.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمدرضا شجریان ایمیل خود را وارد کنید

محمدرضا شجریان

کنسرت محمدرضا شجریان 31 مارچ 2016 برابر با 11 فروردین 1395 در ارمنستان ...