کنسرت حجت اشرف زاده

خواننده: حجت اشرف زاده

محل برگزاری کنسرت: شهر قدس سالن فرهنگ و هنر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [145000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حجت اشرف زاده ایمیل خود را وارد کنید

حجت اشرف زاده

کنسرت حجت اشرف زاده 24 مرداد 1398 در شهر قدس سالن فرهنگ و هنر سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...