کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاری کنسرت: پاکدشت سالن شهدا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ایوان بند ایمیل خود را وارد کنید

ایوان بند

کنسرت ایوان بند 24 مرداد 1398 در پاکدشت سالن شهدا سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...