کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: سرعین سالن ماسک سفید

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.tickart.ir

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 22 مرداد 1398 در سرعین سالن ماسک سفید سایت خرید بلیط : www.tickart.ir ...