کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاری کنسرت: اوز سالن میراحمدی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 22 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ایوان بند ایمیل خود را وارد کنید

ایوان بند

کنسرت ایوان بند 22 مرداد 1398 در شهر اوز سالن میراحمدی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...