کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 , 7 ] شهریور 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [185000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 6 و 7 شهریور 1398 در تهران سالن برج میلاد سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...