کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن سیتی سنتر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 , 29 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.melliconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 28 و 29 مرداد 1398 در اصفهان سالن سیتی سنتر سایت خرید بلیط : www.melliconcert.com ...