کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: رامسر سالن تله کابیبن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 28 مرداد 1398 در رامسر سالن تله کابین سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...