کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاری کنسرت: شاهرود سالن ذوب آهن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 12 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [150000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ایوان بند ایمیل خود را وارد کنید

ایوان بند

کنسرت ایوان بند 12 مرداد 1398 در شاهرود سالن ذوب آهن سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...