کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن کوثر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.navayemehr.ir

جهت اطلاع از کنسرت های کیهان کلهر ایمیل خود را وارد کنید

کیهان کلهر

کنسرت کیهان کلهر 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 مرداد 1398 در اصفهان سالن کوثر سایت خرید بلیط : www.navayemehr.ir ...