» » سالن حجاب نی ریز

سالن حجاب نی ریز  [محل برگزاری کنسرت ها / فارس]


آدرس :
نی ریز - خیابان نشاط - مجموعه استخر کوه سرخ - سالن ورزشی حجاب