کنسرت رحیم شهریاری

خواننده: رحیم شهریاری

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایش های بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 , 27 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.shahriz.com

جهت اطلاع از کنسرت های رحیم شهریاری ایمیل خود را وارد کنید

رحیم شهریاری

کنسرت رحیم شهریاری 14 و 27 مرداد 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی سایت خرید بلیط : www.shahriz.com ...