کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاری کنسرت: نی ریز سالن حجاب

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [95000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرخ ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرخ

کنسرت فرزاد فرخ 19 مرداد 1398 در نی ریز سالن حجاب سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...