کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 , 25 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [185000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرخ ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرخ

کنسرت فرزاد فرخ 24 و 25 مرداد 1398 در تهران سالن میلاد نمایشگاه سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...