کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: زنجان مجتمع دلنواز

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 6 مرداد 1398 در زنجان مجتمع دلنواز سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...