کنسرت امیرعباس گلاب

خواننده: امیرعباس گلاب

محل برگزاری کنسرت: شهر قدس سالن فرهنگ و هنر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [145000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امیرعباس گلاب ایمیل خود را وارد کنید

امیرعباس گلاب

کنسرت امیرعباس گلاب 14 مرداد 1398 در شهر قدس سالن فرهنگ و هنر سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...