کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 , 9 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [100000 - 65000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 8 و 9 مرداد 1398 در گرگان سالن فخرالدین سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...