کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاری کنسرت: ارومیه سالن دریا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [130000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرخ ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرخ

کنسرت فرزاد فرخ 14 مرداد 1398 در ارومیه سالن دریا سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...