کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار پرشین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 , 11 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [250000 - 130000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 4 و 11 مرداد 1398 در کیش تالار پرشین سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...