خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاری کنسرت: متل قو کمپینگ ساحلی قو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرزین ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرزین

کنسرت فرزاد فرزین 3 مرداد 1398 در متل قو کمپینگ ساحلی قو سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...