کنسرت فرزاد فرخ

خواننده: فرزاد فرخ

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های فرزاد فرخ ایمیل خود را وارد کنید

فرزاد فرخ

کنسرت فرزاد فرخ 8 مرداد 1398 در کرمان سالن تلاش سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...