کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاری کنسرت: اردبیل سالن فدک

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 , 4 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا بهرام ایمیل خود را وارد کنید

رضا بهرام

کنسرت رضا بهرام 3 و 4 مرداد 1398 در اردبیل سالن فدک سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...