کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: ابهر سالـن 9 دی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [150000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 3 مرداد 1398 در ابهر سالـن 9 دی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...