کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: تهران کاخ سعدآباد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 12 , 13 , 14 , 20 , 21 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [180000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علیرضا قربانی ایمیل خود را وارد کنید

علیرضا قربانی

کنسرت علیرضا قربانی 1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 12 و 13 و 14 و 20 و 21 مرداد 1398 در تهران فضای باز کاخ سعدآباد سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...