کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: خوی سالن همیشه بهار

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 7 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [130000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 7 مرداد 1398 در خوی سالن همیشه بهار سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...