کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranejra.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 30 مرداد در ساری سالن سینما سپهر سایت خرید بلیط : www.iranejra.com ...