کنسرت حمید حامی و نیما مسیحا

خواننده: حمید حامی و نیما مسیحا

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.exirconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید حامی و نیما مسیحا ایمیل خود را وارد کنید

حمید حامی و نیما مسیحا

کنسرت حمید حامی و نیما مسیحا 3 مرداد 1398 در منطقه آزاد انزلی سایت خرید بلیط : www.exirconcert.com ...