کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] تیر 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [220000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 27 تیر 1398 در کیش تالار شهر سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...