کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: تفت سالن قدس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 27 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [90000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 27 تیر 1398 در تفت سالن قدس سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...