کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: سلماس سالن امپراطور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 6 مرداد 1398 در سلماس سالن امپراطور سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...