کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 , 24 , 25 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 23 و 24 و 25 مرداد 1398 در تبریز سالن همایش های بین المللی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...