کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: ساوه سالن تخت جمشید

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] تیر 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 29 تیر 1398 در ساوه سالن تخت جمشید سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...