کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: محمودآباد سالن اکسین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] تیر 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 28 تیر 1398 در محمودآباد سالن اکسین سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...