کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: سیرجان سالن امام علی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 1 مرداد 1398 در سیرجان سالن امام علی سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...