کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن فجر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] مرداد 1398

قیمت بلیط: [120000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا بهرام ایمیل خود را وارد کنید

رضا بهرام

کنسرت رضا بهرام 30 مرداد 1398 در کرمان سالن فجر سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...