کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: سنندج فضای باز گلادیاتور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] تیر 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 24 تیر 1398 در سنندج فضای باز گلادیاتور سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...