کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن باهنر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 , 26 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [40000 - 20000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه رستاک ایمیل خود را وارد کنید

گروه رستاک

کنسرت گروه رستاک 25 و 26 تیر 1398 در کرمان سالن باهنر سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...