خواننده: شهرام شکوهی

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن باهنر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 23 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [40000 - 20000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام شکوهی ایمیل خود را وارد کنید

شهرام شکوهی

کنسرت شهرام شکوهی 23 و 24 تیر 1398 در کرمان سالن باهنر سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...