کنسرت محسن ابراهیم زاده

خواننده: محسن ابراهیم زاده

محل برگزاری کنسرت: کامیاران تالار گلستـان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [80000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محسن ابراهیم زاده ایمیل خود را وارد کنید

محسن ابراهیم زاده

کنسرت محسن ابراهیم زاده 25 تیر 1398 در کامیاران تالار گلستـان سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...