کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن همایشهای بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 31 تیر 1398 در تبریز سالن همایشهای بین المللی خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...