خواننده: سیروان خسروی

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 28 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.zbelit.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیروان خسروی ایمیل خود را وارد کنید

سیروان خسروی

کنسرت سیروان خسروی 28 تیر 1398 در کرمان سالن تلاش سایت خرید بلیط : www.zbelit.com ...