کنسرت محمد معتمدی

خواننده: محمد معتمدی

محل برگزاری کنسرت: ارومیه مجتمع خدمات رفاهی ملل

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [] تومان

خرید اینترنتی : www.shahriz.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمد معتمدی ایمیل خود را وارد کنید

محمد معتمدی

کنسرت محمد معتمدی 31 تیر 1398 در ارومیه مجتمع خدمات رفاهی ملل سایت خرید بلیط : www.shahriz.com ...