کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاری کنسرت: مشکین شهر سالن 2000 نفری سید آباد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 21 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [40000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.shahriz.com

جهت اطلاع از کنسرت های ایوان بند ایمیل خود را وارد کنید

ایوان بند

کنسرت ایوان بند 21 تیر 1398 در مشکین شهر سالن 2000 نفری سید آباد سایت خرید بلیط : www.shahriz.com ...