کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: رشت تالار گلستان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] مرداد 1398

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 13 مرداد 1398 در رشت تالار گلستان سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...