کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سیروس صابر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] تیر 1398

قیمت بلیط: [160000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی جهانی ایمیل خود را وارد کنید

مهدی جهانی

کنسرت مهدی جهانی 25 تیر 1398 در کرج سالن سیروس صابر سایت خرید : www.iranconcert.com ...